Start Aktualności Wydarzenia ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU "MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI MEGAMOCNI"
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU "MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI MEGAMOCNI" Drukuj Email
Piątek, 29 Listopad 2019
logo projektu MegaMOCniGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zakończył realizację projektu „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności „MegaMOCni”-wspólna praca i odpowiedzialność.


Celem zadania było wsparcie infrastruktury społecznej oraz lokalnych społeczności na terenie gminy Świdnica a w szczególności sołectwa Grodziszcze poprzez stworzenie Międzypokoleniowego Centrum Aktywności „MegaMOCni” oraz wyznaczenie trasy rowerowej wraz ze Strefą Rowerzysty.Środki na realizację projektu GOKSIR otrzymał od fundatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Zadanie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw na terenie sołectwa Grodziszcze w sprzęt fitness siłowni zewnętrznej, ławek, stojaka na rower, samoobsługowej biblioteczki, samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zagospodarowaniu terenu poprzez nasadzenie roślin i krzewów. Dodatkowo zostały zamontowane w różnych częściach sołectwa rowery-kwietniki, które posłużyły jako drogowskazy wyznaczające trasę rowerową.

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu różnych grup wiekowych w realizację projektu, powstało miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży, osób starszych i seniorów. Wartość środków finansowych przekazanych przez Fundatora PSE S.A. to 19 927,23 zł.

Prace przy zagospodarowaniu terenu: montaż ławek, stojaka na rower i wyznaczenie trasy rowerowej mieszkańcy sołectw Grodziszcze wykonali w ramach projektu jako wolontariusze. Dzięki realizacji zadania rozwinęła się współpraca partnerska pomiędzy mieszkańcami gminy Świdnica a sektorem organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu w zakresie wolontariatu i aktywności społecznej. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców Grodziszcza w realizację wspólnych zadań. Wspólna praca i odpowiedzialność.

 

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: