Start Aktualności Ogłoszenia POSZUKUJESZ PRACY, ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA KULTURY
POSZUKUJESZ PRACY, ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA KULTURY Drukuj Email
Czwartek, 2 Grudzień 2021
Baner SCR w Witoszowie DolnymGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji poszukuje pracowników na stanowisko osoby sprzątającej w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym.

 1. Stanowisko: osoba sprzątająca.

 

2. Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia minimum podstawowego,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • dokładności, systematyczności, obowiązkowości,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach oraz wokół obiektu,
 • utrzymywanie w stanie czystości i używalności powierzonego sprzętu,
 • przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem osób przebywających w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • rodzaj zatrudnienia – umowa zlecenie/umowa o pracę na czas określony,
 • praca zmianowa,
 • pracodawca nie zapewnia transportu do pracy ani nie zwraca kosztów dojazdu.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, w terminie do 31 grudnia 2021 r., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracy osoby sprzątającej w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym”.


 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: