Świetlice wiejskie Drukuj

Wykaz świetlic wiejskich działających na terenie gminy Świdnica:

 1. Boleścin
 2. Bojanice
 3. Burkatów
 4. Bystrzyca Dolna
 5. Bystrzyca Górna
 6. Gogołów
 7. Grodziszcze
 8. Komorów
 9. Krzczonów
 10. Krzyżowa
 11. Lubachów
 12. Lutomia Górna 1
 13. Lutomia Górna 73
 14. Makowice
 15. Modliszów
 16. Mokrzeszów
 17. Opoczka
 18. Panków
 19. Pogorzała
 20. Pszenno
 21. Słotwina
 22. Wilków
 23. Witoszów Dolny
 24. Witoszów Górny
 25. Zawiszów
 26. Stachowice
 

1. Świetlica w Boleścinie

Gospodarz świetlicy – Żaneta Popkowska
tel. do świetlicy: 74 850 18 85

 • poniedziałek: 19.00-21.00 - rozgrywki tenisa stołowego
 • środa:
  16.00-17.00 - próba zespołu BOLEŚCIN
  18.00-21.00 - gra w tenisa, gry stolikowe
 • czwartek: 15.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 

2. Świetlica w Bojanicach

Gospodarz świetlicy – Dorota Ziobrowska
 • wtorek: 17.00-19.00 - tenis stołowy, gry stolikowe
 • czwartek: 15.30-17.30 - rozgrywki tenisa stołowego
 • piątek: 18.00-20.00 - rozgrywki tenisa stołowego

3. Świetlica w Burkatowie

Gospodarz świetlicy – Ewa Dudkowska
 • poniedziałek: 16.00-20.00 - gry i zabawy ruchowe wg zainteresowań
 • wtorek: 16.00-21.00 - gra w tenisa stołowego, aerobik
 • środa: 16.00-20.00 - gry stolikowe, aerobik
 • czwartek: 16.00- 21.00 - zajęcia sportowo-ruchowe z koordynatorem, aerobik
 • piątek: 16.00-20.00 - zajęcia sportowe, gry stolikowe, rozgrywki sportowe

4. Świetlica w Bystrzycy Dolnej

Gospodarz świetlicy – Karolina Gierat
tel. do świetlicy: 74 853 58 21

Świetlica wypożyczana jest na uroczystości rodzinne, okolicznościowe, zabawy. Ponadto w świetlicy odbywają się zabrania wiejskie.
 • wtorek 15.40-18.40 (zajęcia z animatorem 16.30-18.30)
 • Środa 17.00-20.00
 • czwartek 17.00-20.00

5. Świetlica w Bystrzycy Górnej

Gospodarz świetlicy – Kazimiera Niedziałkowska
tel. do świetlicy: 74 850 99 31
 • poniedziałek: 16.00-20.00 - tenis stołowy, aerobik
 • wtorek: 16.00-18.00 (co drugi tydzień) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • środa: 16.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • czwartek: 16.00-20.00 - tenis stołowy, próba zespołu BYSTRZYCA
 • piątek: 16.00-20.00 - próba zespołu BYSTRZYCA dla dzieci

6. Świetlica w Gogołowie

Gospodarz świetlicy – Bogdan Soroczyński
 • wtorek: 15.30-18.30 - tenis stołowy, gry stolikowe, zabawy ruchowe
 • środa: 16.00-19.00 - tenis stołowy, zajęcia wg zainteresowań
 • piątek: 16.00-19.00 - tenis stołowy, zajęcia wg zainteresowań, gry stolikowe

7. Świetlica w Grodziszczu

Gospodarz świetlicy - Zofia Sara
tel. do świetlicy:  74 850 13 07
 • wtorek: 15.00-18.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • środa: 15.00-18.00 - próba zespołów tanecznych TĘCZA i AWANS
 • piątek: 15.00-18.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej

8. Świetlica w Komorowie

Gospodarz świetlicy - Mariusz Węgorek
Tel. do świetlicy: 74 853 26 37
 • poniedziałek: 19.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • wtorek: 19.00-20.00 - gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia na siłowni
 • środa: 17.00-19.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • czwartek: 17.00-19.00 - gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy
 • piątek: 17.00-19.00 - gry i zabawy wg zainteresowań, siłownia

9. Świetlica w Krzczonowie

Gospodarz świetlicy – Renata Czaicka
 • wtorek, czwartek: 17.00–20.00 - gry planszowe stolikowe, zabawy plastyczne, zajęcia ruchowe

10. Świetlica w Krzyżowej

Gospodarz świetlicy - Jerzy Irla
Tel. do świetlicy: 74 850 11 24
 • poniedziałek - piątek: 17.00-19.00 - gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy, wypożyczanie książek

11. Świetlica w Lubachowie

Gospodarz świetlicy - Henryka Majcherczyk
Tel. do świetlicy: 74 850 99 26
 • poniedziałek: 16.00-18.30 - gra w tenisa, gry stolikowe
 • środa: 17.00-19.00 - gra w tenisa stołowego
 

12 . Świetlica w Lutomi Górnej 1b

Gospodarz świetlicy – Dorota Misiura
 • poniedziałek: 17.00-20.00 - tenis stołowy
 • wtorek: 14.30-17.30 - tenis stołowy
 • środa: 14.00-17.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • czwartek:
  17.00-18.00 - tenis stołowy,
  18.00-20.00 - próba zespołu KĄDZIOŁECZKA
 • piątek:
  17.00-16.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
  16.00-20.00 - tenis stołowy, zabawy ruchowe

13. Świetlica w Lutomi Górnej 73

Gospodarz świetlicy – Teresa Wróbel
 • poniedziałek: 16.00-20.00 - tenis stołowy, gry stolikowe, zajęcia plastyczne
 • środa: 16.00-19.00 - tenis stołowy, gry stolikowe
 • piątek: 16.00-19.00 - tenis stołowy

14. Świetlica w Makowicach

Gospodarz świetlicy – Barbara Zdybel

tenis stołowy, gry stolikowe, gry i zabawy wg zainteresowań, zajęcia plastyczne
 • wtorek: 18.00-21.00
 • środa: 16.00-18.00
 • czwartek: 17.00-19.00
 • piątek: 15.00-21.00

15. Świetlica w Modliszowie

Gospodarz świetlicy – Agnieszka Baca
 • poniedziałek - piątek: 18.00-20.00 - zajęcia świetlicy środowiskowej, zajęcia plastyczne, prace w zespołach, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe
 • piątek (co drugi tydzień): 16.00 - 20.00 - gry stolikowe, zabawy ruchowe wg zainteresowań

16. Świetlica w Mokrzeszowie 107

Gospodarz świetlicy - Irena Gawęda
 • poniedziałek:
  14.00-18.00 - gry i zabawy wg zainteresowań, tenis stołowy,
  19.00-21.00 - próba zespołu "Mokrzeszów"
 • wtorek:
  14.00-18.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • środa: 14.00-18.00 - gry i zabawy ruchowe
 • piątek: 14.00-18.00 - gry i zabawy wg zainteresowań, tenis stołowy

17. Świetlica w Opoczce 

Gospodarz świetlicy – Janina Oko
Tel. 74 851 34 35

 • poniedziałek 16.00-18.30
 • wtorek: 18.00-19.00
 • środa: 14.40-20.00
 • piątek: 16.00-17.30

18. Świetlica w Pankowie

Gospodarz świetlicy – Jadwiga Wojda
Tel. do świetlicy: 74 850 63 50
 • poniedziałek 15.00-18.00 prace zręcznościowe, gry i zabawy ruchowe, siłownia
 • wtorek: 16.00-19.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • środa: 16.00-19.00 - zabawy sportowe na powietrzu, młodzież-siłownia
 • czwartek: 16.00-19.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • piątek: 16.00-19.00 - zabawy dla dzieci wg zainteresowań, siłownia

 

19. Świetlica w Pogorzale

Gospodarz świetlicy – Tatiana Gabrylczuk
Tel. do  świetlicy: 74 853 82 13
 • wtorek: 16.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • czwartek: 16.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • piątek: 16.00-20.00 - gry i zabawy ruchowe
 • sobota: 7.00-11.00 - dzień gosodarczy

 

20. Świetlica w Pszennie

Gospodarz świetlicy – Grażyna Flak
 • wtorek: 15.00 - 20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej, tenis stołowy, zabawy wg zainteresowań
 • środa: 17.00-20.00 - zabawy wg zainteresowań
 • czwartek: 17.30-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej, tenis stołowy
 • sobota: 11.00-12.30

21. Świetlica w Słotwinie

Gospodarz świetlicy - Edyta Sadowska
Tel. do świetlicy: 74 852 65 00
 • poniedziałek: 17.00 - 19.00 - gry i zabawy wg zainteresowań
 • wtorek: 17.00-19.00 - próba zespołu "Złoty Kłos"
 • środa: 17.00 - 19.00 - gry i zabawy wg zainteresowań
 • czwartek: 17.00-19.00 - gry i zajęcia muzyczno-ruchowe
 • piątek: 17.00-19.30 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej

22. Świetlica w Wilkowie

Gospodarz świetlicy – Agnieszka Plewińska
Tel. do świetlicy: 74 851 94 33
 • poniedziałek: 17.00-20.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z koordynatorem w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • czwartek: 17.00-20.00 - zabawy ruchowe, konkursy, zajęcia plastyczne

 

23. Świetlica w Witoszowie Dolnym

Gospodarz świetlicy – Barbara Kulik
Tel. do świetlicy: 74 853 79 89
 • poniedziałek: 12.00 - 20.00 - gra w tenisa, zabawy ruchowe, konkursy
 • wtorek:
  12.00-20.00 - zajęcia wg zainteresowań
  15.00-19.00 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
 • środa:
  12.00-20.00 - zajęcia wg zainteresowań
  19.00-21.00 - próba zespołu śpiewaczego JUBILATKI
 • czwartek:
  12.00-20.00 - gra w tenisa, zabawy ruchowe
 • piątek: 12.00-20.00 - gry wg zainteresowań, gra w tenisa
 

24. Świetlica w Witoszowie Górnym 37

Gospodarz świetlicy – Stanisława Kruk
 • poniedziałek: 16.00-19.00 - gra w tenisa stołowego, zajęcia plastyczne
 • wtorek: 16.00-19.00 - zabawy ruchowe, rozgrywki w tenisa stołowego
 • środa: 16.00-19.00 - rozgrywki tenisa stołowego
 • czwartek: 16.00-19.00 - gry planszowe stolikowe, zajęcia ruchowe
 • piątek: 16.00-19.00 - rozgrywki tenisa stołowego

25. Świetlica w Zawiszowie

Gospodarz świetlicy - Wiesław Smycz
 • sobota: 11.00-14.00 - gra w tenisa stołowego

26. Świetlica w Stachowicach 13b

Gospodarz świetlicy - Małgorzata Legut
 • środa: 17.00-18.30 - gry i zabawy ruchowo-sportowe, gra w tenisa stołowego
 • czwartek 17.00-18.30 -zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej
Zmieniony ( Wtorek, 9 Maj 2017 )