Start Aktualności Wydarzenia OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PSZENNIE
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PSZENNIE Drukuj Email
Wtorek, 12 Listopad 2013
fot. Obchody Święta Niepodległości w PszennieJak co roku 11 listopada w Gminie Świdnica miały miejsce obchody Święta Niepodległości. To bardzo ważne i radosne święto, każdego roku chętnie celebrowane przez wszystkich Polaków kochających kraj, w którym żyją. Jak co roku 11 listopada w Gminie Świdnica miały miejsce obchody Święta Niepodległości. To bardzo ważne i radosne święto, każdego roku chętnie celebrowane przez wszystkich Polaków kochających kraj, w którym żyją.
W poniedziałek o godzinie 16.00 w sali świetlicy wiejskiej w Pszennie rozpoczęła się uroczysta akademia upamiętniająca najważniejsze wydarzenia prowadzące naród Polski do odzyskania niepodległości. Pięknie przystrojona świetlica w biało - czerwone elementy i symbole narodowe: flagi, godło, kwiaty i kotyliony, a także wspaniały apel przygotowany przez dzieci z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, nastrajały patriotycznie każdego obecnego w tym miejscu obywatela.

Sala tego dnia wypełniła się po brzegi. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji państwowych, władze powiatu i gminy, a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i instytucji współpracujących z Gminą Świdnica. Rozpoczynając uroczystość wszyscy w obecności pocztów sztandarowych wspólnie odśpiewali hymn Polski. Przepiękne słowa Mazurka Dąbrowskiego tego dnia wywołują wśród nas Polaków olbrzymie emocje i nie pozwalają zapomnieć o takich wartościach jak: Bóg, Honor i Ojczyzna w Polsce Niepodległej i Wolnej. Tak było i tym razem, a zaprezentowany przez młodych ludzi program artystyczny spotęgował emocje i wyzwolił ducha patriotyzmu przepełnionego pozytywnym spojrzeniem w przyszłość.
Ciekawy i wzruszający program artystyczny został przygotowany przez: pod kierunkiem nauczycieli: Urszuli Bogusławskiej, Izabeli Kozioł i Jadwigi Ostrowskiej. 

Po programie artystycznym głos zabrała Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek. Dziękując za wspaniałą akademię w swoim przemówieniu podkreśliła również wagę i istotę obchodów święta niepodległości. Treści patriotyczne słyszane z ust tak młodych mieszkańców naszej gminy obrazują  w jak wielkim stopniu wartości narodowe są im znane i mają dla nich ogromne znaczenie.
Podczas akademii zaprezentowano efekty pracy grupy wolontariuszy związanych z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Grupa ta przez pewien okres czasu działała w Nowej Uszycy na Ukrainie. To spokojne miasteczko, gdzie duża część mieszkańców ma polskie korzenie. W pierwszych dniach lipca br. wyruszyła tam młodzież na zaproszenie proboszcza rodem ze Złotoryi, księdza Marka Wójcika, który prosił o pomoc dla lokalnego polskiego cmentarza. Spoczywa tam wielu polskich żołnierzy walczących za wolność naszego kraju. Przez czas pełen wysiłku, wylanego potu młodym ludziom, którym historia i bohaterowie narodowi nie są obojętni udało się niemal całkowicie zarośnięty cmentarz doprowadzić do stanu używalności. Wspaniała inicjatywa została uwieńczona sukcesem, bo ufundowaniem  pamiątkowych tablic z napisem:
TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO POLEGLI W 1920 ROKU. PROSIMY O MODLITWĘ. RODAKOM RODACY . 

Uroczysta akademia w Pszennie stała się także okazją do podziękowań oraz wręczenia odznaczeń Zasłużonym dla Gminy Świdnica. Radni Gminy Świdnica podczas jednej z listopadowych sesji, podjęli trzy uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Świdnica. Tytuł - Zasłużony dla Gminy Świdnica z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Pani Reginy Adamskiej oraz Wójta Gminy Świdnica Pani Teresy Mazurek otrzymał:

foto: Eligiusz Janasik - Zasłużony Dla Gminy ŚwidnicaEligiusz Janasik – od 1970 r. mieszkaniec gminy Świdnica (Słotwina), radny Rady Gminy Świdnica od 1998 r., długoletni członek Rady Soleckiej (przewodniczący Rady w latach 1994 – 98 oraz od 2011 do chwili obecnej), działacz sportowy. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Słotwina, podejmując wiele działań na rzecz jego rozwoju estetyki i poprawy warunków życia mieszkańców. Działania E. Janasika przyczyniły się do stworzenia prężnych organizacji działających w Słotwinie: klub sportowy, zespół śpiewaczy, dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny. Za jego przyczyną i skutecznym działaniom zespoły: śpiewaczy i taneczny, posiadają stroje oraz miejsce w świetlicy na spotkania organizacyjne. Dużym przedsięwzięciem Pana Janasika jest troska o budowę boiska sportowego i rozwój tenisa stołowego. Jest współorganizatorem festynów, imprez środowiskowych, które to cieszą się uznaniem środowiska.
Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa, daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy i działania. Od 1998 r. jest radnym Gminy Świdnica. W IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady, obecnie jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Dzięki staraniom Pana Eligiusza Janasika i systematycznej pracy w środowisku, mieszkańcom Słotwiny żyje się łatwiej, a estetyka wsi w ostatnich latach uzyskała wysoką jakość.
 
foto: Piotr Kulak - Zasłużony Dla Gminy ŚwidnicaPiotr Kulak – mieszkaniec Burkatowa od 1969 r. Z ogromnym zaangażowaniem podejmuje wiele działań na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców, szczególnie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1981 r. był członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP w Burkatowie. Od 1995 r. jest prezesem OSP Burkatów. Za wzorowe wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Odznaką Wzorowy Strażak oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1997 r. brał udział w działaniach ratowniczych podczas akcji ratowania życia, zdrowia i mienia społeczeństwa gminy Świdnica, za co został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Pan Piotr Kulak aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach statutowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dając przykład druhom strażakom. Współpracuje ze sportowcami, seniorami, młodzieżą oraz mieszkańcami sołectwa Burkatów. W 2012 r. był członkiem komitetu organizacyjnego dożynek gminnych w Burkatowie, pracując w zespole technicznym i organizacyjnym. Aktywność Piotra Kulaka ma pozytywny wymiar w środowisku, a tym samym zachęca innych do wspólnych działań.
 
foto: Piotr Michalski - Zasłużony Dla Gminy ŚwidnicaPiotr Michalski - mieszkaniec Burkatowa od grudnia 1974 r. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, a na wyróżnienie zasługują działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1984 r. był członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP w Burkatowie i tu dał się poznać jako aktywny i zaangażowany młody mieszkaniec Burkatowa. Od 1995 r. jest Naczelnikiem OSP Burkatów. W 1997 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. W działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony Odznaką Wzorowy Strażak, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Od 2001 r. jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, służąc na stanowisku starszego operatora mechanicznego. Chętnie współpracuje z młodzieżą, sportowcami, radą sołecką oraz mieszkańcami wsi Burkatów. Służy radą i pomocą młodym mieszkańcom w organizacji życia kulturalnego oraz zachowania bezpieczeństwa.


Wydarzenia takie jak obchody Dnia Niepodległości w Gminie Wiejskiej Świdnica - to dowód na obecność w naszych sercach ducha patriotyzmu. Pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny jest wciąż żywa. Dzień 11 listopada jest symbolem pamięci o przeszłości i spojrzeniem w przyszłość.
Mieszkańcy Gminy Świdnica zarówno starsi, ale i młodzi, przed którymi wiele trudnych decyzji i wyborów w życiu, z roku na rok udowadniają, że wartości takie jak: Bóg, Honor i Ojczyzna są dla nich najważniejsze.


 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: