Start Aktualności Wydarzenia KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ (UWAGA - ZMIANA TERMINU!) I III GMINNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ (UWAGA - ZMIANA TERMINU!) I III GMINNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Drukuj Email
Czwartek, 26 Wrzesień 2013
foto: Festiwal Pieśni PatriotycznejGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy wraz z Gminnym Zespołem Oświaty ogłaszają KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ i III GMINNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ


Termin i miejsce przesłuchań:

 • Miejsce: ŚWIETLICA WIEJSKA W PSZENNIE
 • Termin: 18 X 2013 (piątek) godz. 9.00

Cele konkursu:
 • Popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich.
 • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
 • Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień aktorskich.

Kategorie konkursowe:

1) konkurs recytatorski
Kategorie wiekowe:
 • Kategoria I: 10-12 lat (kl. IV-VI)
 • Kategoria II: 13-16 lat (klasy gimnazjalne)

2) konkurs poezji śpiewanej
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Zasady uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik w danej kategorii (zarówno recytacja jak i śpiew) prezentuje jeden utwór o tematyce religijnej.
 2. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 4 minut.
 3. W przypadku kategorii poezja śpiewana wymagane jest podanie rodzaju podkładu muzycznego (CD, akompaniament itd.). Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika konkursu utworu do podkładu z nagraną linią wokalną.
ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia pisemnego lub bądź w formie elektronicznej, które zawiera:
 1. imię i nazwisko recytatora
 2. kategorię wiekową/wiek
 3. tytuł i pełne imiona i nazwiska autora recytowanego utworu
 4. nazwę i adres instytucji reprezentowanej
 5. imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu

na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Głowackiego 4
pokój nr 314 telefon; 74 852 30 67 wew. 313 Jakub Curyl

lub
na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(protokoły wysłane pocztą elektroniczną lub faxem prosimy potwierdzić również listownie!)

Terminy przesyłania zgłoszeń na przesłuchania:

Zgłoszenia pisemne do 13 października 2013 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Głowackiego 4

NAGRODY:
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora oraz okolicznościowe dyplomy.


REGULAMIN III GMINNEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy jest organizatorem III Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Współorganizator: Gmina Świdnica, Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej odbędzie się w dniu 25 października 2013 (piątek) w świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej od godziny 8.45

Karty zgłoszenia należy kierować na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica   
Termin zgłoszenia upływa z dniem 18 października 2013 roku. Karta zgłoszeń w załączeniu.

III Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej
Honorowy patronat: Teresa Mazurek – Wójt Gminy Świdnica
Cele konkursu:
 1. pobudzenie szkolnych i amatorskich zespołów muzycznych do wykonywania polskich pieśni patriotycznych,
 2. popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich  w pieśniach,
 3. stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy między artystami, upowszechniającymi patriotyczne pieśni polskich.

REGULAMIN FESTIWALU
 
1.Festiwal adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,  zespołów wokalnych, wokalno - instrumentalnych i chórów działających w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, do świetlic wiejskich, świetlic środowiskowych. Uczestnicy festiwalu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych (kl. IV -VI)
II kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych
III kategoria –  amatorskie zespoły artystyczne

2. Wykonawcy prezentują dwie lub trzy polskie pieśni patriotyczne. Czas występu nie może przekroczyć 10 minut, jednak minimalny czas trwania programu nie może być krótszy niż 6 minut.

3.Poszczególne placówki mogą zgłosić do przeglądu gminnego maksymalnie dwóch reprezentantów

4. Komisja oceniająca powołana będzie przez organizatora. Decyzje komisji są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
a) Zadaniem Komisji oceniającej jest:
 • ocena i ustalenie wyników konkursu,
 • sporządzenie protokołu zawierającego wyniki festiwalu.
b) Kryteria oceny
 • dobór repertuaru
 • technika wykonania
 • emisja głosu
 • dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny
5.Organizator określa zasady nagradzania zespołów, np. nagrody I, II, III stopnia, wyróżnienia I, II, III stopnia.

6.Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie podziękowania.

7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD.

8.Uczestnicy ponoszą koszty podróży i pobytu

9.Ubezpieczenie nie leży w gestii organizatora

Opracował: Jakub Curyl

Do pobrania:
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: