Start Aktualności Wydarzenia KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ ROZSTRZYGNIĘTY
KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ ROZSTRZYGNIĘTY Drukuj Email
Piątek, 22 Marzec 2013
Kartka wielkanocnaW tegorocznej edycji konkursu plastycznego pt. Kartka Wielkanocna wpłynęło wiele prac w różnych formatach, wykonanych różnymi technikami. Łącznie komisja zdecydowała się przyznać 18 nagród i 3 wyróżnienie we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych.


PROTOKÓŁ JURY
z konkursu plastycznego
kartka wielkanocna
20 marca 2013Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, propagowanie kultury regionów oraz dokumentowanie przekazu międzypokoleniowego. To również okazja do prezentacji twórczej uczestników, przybliżenia różnych technik zdobniczych kartek tradycyjnych jak i awangardowych.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, który ogłosił konkurs plastyczny i opracował regulamin konkursu, według, którego jury w składzie:
1. Maria Jaworska dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy
2. Teresa Kmera wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
3. Tadeusz Szarwaryn dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

wybrało najciekawsze prace w czterech kategoriach:
1. Przedszkola i Szkoły Podstawowe kl. 0-III
2. Szkoły Podstawowe kl. IV-VI
3. Gimnazja
4. Świetlice środowiskowe

Jury brało pod uwagę staranność wykonania, nawiązanie do tradycji i ludowości wynikającej z obrzędów świąt Wielkanocnych oraz pomysłowości autorów. Oceniane prace prezentowały wysokie walory artystyczne, co niewątpliwie było zasługą swych wykonawców oraz nauczycieli i opiekunów młodych artystów.

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały, technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy.
Dodatkowo Jury zwróciło szczególną uwagę na wkład dziecka w samodzielnym wykonywaniu kartki oraz dobór techniki plastycznej do wieku dziecka oraz pomysłowość i oryginalność wykonania   z uwzględnieniem motywów wielkanocnych.
Spośród 102 prac 20 marca 2013 roku jury konkursowe po dokonaniu oceny prac jakie wpłynęły na konkurs, postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące miejsca:

Kategoria I Przedszkola i Szkoły Podstawowe kl. 0-III
I miejsce Julia Waligóra lat 5 klasa 0 Szkoła Podstawowa w Grodziszczu
I miejsce Michał Wróbel lat 7 klasa I Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
I miejsce Konrad Majka lat 8 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

II miejsce Milena Chamera klasa III Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
II miejsce Ala Anioł 6 lat Przedszkole w Witoszowie Dolnym

III miejsce Wiktoria Chomiszczak lat 10 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu
III miejsce Filip Kmera lat 8 klasa II Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
III miejsce Martyna Kunicka lat 8 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

Kategoria II Szkoły Podstawowe kl. IV-VI
I miejsce Wiktoria Rawska klasa VI Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
II miejsce Adrianna Koczańska klasa V Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
III miejsce Roksana Śliwoń klasa VI Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Wyróżnienia:
Magdalena Sochowicz klasa V Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Kategoria III Gimnazja, nagrody:
I miejsce Karolina Górkiewicz klasa I Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
I miejsce Klaudia Zyska 15 lat Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
II miejsce Małgorzata Kolasa klasa II Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
III miejsce Wiktoria Polczyńska lat 13 Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Kategoria IV Świetlice Środowiskowe
I miejsce Paulina Dziedzic lat 11 klasy IV-VI świetlica środowiskowa w Grodziszczu
II miejsce Paulina Stelmach lat 12 klasy IV-VI świetlica środowiskowa w Grodziszczu
III miejsce Aleksandra Łukasiewicz lat 13 klasy IV-VI świetlica środowiskowa w Grodziszczu

Wyróżnienia:
Ludwika Wilk  kl. IV-VI świetlica środowiskowa w Witoszowie Dolnym
Karolina Kozieł kl. I świetlica środowiskowa w Lutomi

Na konkurs wpłynęło wiele prac o różnych formatach, wykonanych różnymi technikami.
Łącznie komisja zdecydowała się przyznać 18 nagród i 3 wyróżnienie we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych. Komisja stwierdziła wysoki poziom nadesłanych prac konkursowych.
Projekty wyselekcjonowane są przykładem najlepszych rozwiązań plastycznych spośród przysłanych propozycji. Komisja dziękuje wszystkim artystom, którzy nadesłali prace na konkurs oraz ich opiekunom, których zaangażowanie pozwala zachować twórczy rozwój tradycyjnych treści kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.
Jury konkursu ma nadzieję, iż kolejne edycje będą również cieszyć się tak dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdnica.
Dziękujemy i gratulujemy!

Podpisy Komisji Konkursowej:

1. …...................................................

2.........................................................

3.........................................................


Świdnica, 20 marca 2013 rok


MIEJSCA I:

I miejsce Julia Waligora kategoria I SP Grodziszcze I miejsce Karolina Gorkiewicz kategoria I Gim Unii Europejskiej Lutomia Dolna I miejsce Klaudia Zyska kategoria III Gim w Witoszowie Dolnym I miejsce Konrad Majka kategoria I SP im Mikolaja Kopernika w Pszennie I miejsce Michal Wrobel kategoria I SP Bystrzyca Gorna I miejsce Paulina Dziedzic kategoria IV swietlica srodowiskowa Grodziszcze I miejsce Wiktoria Rawska kategoria II SP Mokrzeszow


MIEJSCA II:

II miejsce Adrianna Koczanska kategoria II SP w Mokrzeszowie II miejsce Ala Aniol kategoria I Przedszkole w Witoszowie Dolnym II miejsce Malgorzata Kolasa kategoria III Gimnazjum Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej II miejsce Milena Chamera kategoria I SP w Lutomi Dolnej II miejsce Paulina Stelmach kategoria IV swietlica srodowiskowa w Grodziszczu


MIEJSCA III:

III miejsce Aleksandra Lukasiewicz kategoria IV swietlica srodowiskowa w Grodziszczu III miejsce Filip Kmera kategoria I SP w Bystrzycy Gornej III miejsce Martyna Kunicka kategoria I SP im Ludwiki Wawrzynskiej w Witoszowie Dolnym III miejsce Paulina Dziedzic kategoria IV swietlica srodowiskowa w Grodziszczu III miejsce Roksana Sliwon kategoria II SP w Lutomi Dolnej III miejsce Wiktoria Chomiszczak kategoria I SP im Jana Pawla II Grodziszcze III miejsce Wiktoria Polczynska kategoria III Gim Szarych Szeregow w Pszennie


WYRÓŻNIENIA:

wyroznienie Karolina Koziel kategoria IV swietlica srodowiskowa w Lutomi wyroznienie Ludwika Wilk kategoria IV swietlica srodowiskowa w Witoszowie Dolnym wyroznienie Magdalena Sochowicz kategoria II SP w Mokrzeszowie

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: