ANKIETA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PSZENNIE Drukuj
Wtorek, 9 Lipiec 2019
Logo GOKSIRKonsultacje społeczne zapotrzebowania na infrastrukturę i ofertę kulturalną będącą przedmiotem planowanego projektu pt. DOSTOSOWANIE OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PSZENNIE DO PROWADZENIA NOWYCH FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy zaprasza do zapoznania się z propozycją projektu dotyczącego modernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie i doposażenia go dla rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej.

Projekt jest zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Świdnica do zasobów kulturowych regionu oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie  Ankiety (link poniżej):

http://goksir-swidnica.badanie.net/
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: