Start Aktualności
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ Drukuj Email
Piątek, 02. Kwiecień 2021 16:38
Jury ocenia nadesłane ozdoby wielkanocne30 marca miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” w świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym. Na konkurs wpłynęło 38 prac.

Oceny dokonała komisja powołana przez organizatora w składzie:
 • Sebastian Krzywda
 • Monika Krupińska
 • Janusz Waligóra
Konkurs był podzielony na 3 kategorie:
 • Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6 (20 prac)
 • Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym, do lat 15 (10 prac)
 • Kategoria III – młodzież powyżej 15 lat i osoby dorosłe (8 prac)
Organizator zadbał o anonimowość prac nadając im numery stąd też komisja mogła sprawiedliwie dokonać oceny.

WYNIKI KONKURSU:

Dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6
 • I miejsce - Hubert Szczyrba
 • II miejsce – Szymon Lizoń
 • III miejsce – Martyna Liszka
Wyróżnienie:
 • Zofia Knerowicz-Gawryliszyn
 • Tymon Prończuk
Dzieci w wieku szkolnym, do lat 15:
 • I miejsce - Gabriela Orleańska
 • II miejsce – Emilia Czajkowska
 • III miejsce – Tymon Szulc
Wyróżnienie:
 • Jakub Dratwa
Młodzież powyżej 15 lat i osoby dorosłe
 • I miejsce – Renata Lorens
 • II miejsce – Edyta Sadowska
 • III miejsce – Agnieszka Karwala

Grand Prix
 • Władysława Szczepanek

Pozostałe osoby, w każdej z kategorii, które wykonały prace na konkurs otrzymują dyplomy i słodkie upominki.
Prace i nagrody można odebrać 1.04.2021 r. w Świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnej w godzinach 16.00-18.00.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom składamy GRATULACJE!!!


 
WYNIKI KONKURSU NA „Najładniejsze świąteczne przystrojenie sołectwa” Drukuj Email
Piątek, 02. Kwiecień 2021 15:49
Konkurs na najłądniej przystrojone sołectwoPrzypomnijmy, że celem konkursu było: integracja i aktywizacja mieszkańców, kultywowanie i upowszechnianie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy, budowanie wśród lokalnej społeczności relacji opartej na współpracy i realizacji wspólnych celów, promowanie zasad fair- play we współzawodnictwie, promocja Gminy Świdnica.

Organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, do oceny przystrojonych sołectw powołał specjalną komisję konkursową w składzie:

 • Sebastian Krzywda - dyrektor Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie,
 • Anna Krawczyszyn - pracownik Urzędu Gminy ds. Obsługi Sołectw,
 • Jakub Curyl - specjalista ds. kultury, sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Jury brało pod uwagę staranność wykonania, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały, technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, nawiązanie do tradycji i ludowości wynikającej z obrzędów świąt wielkanocnych oraz pomysłowość autorów. Oceniane prace prezentowały wysokie walory artystyczne, co niewątpliwie było zasługą swych wykonawców. Dodatkowo Jury zwróciło szczególną uwagę na zaangażowanie w tworzenie dekoracji całego sołectwa coraz pomysłowość i oryginalność wykonania z uwzględnieniem motywów wielkanocnych.

Do konkursu zgłosiło się 16 sołectw. Jury konkursowe w dniu 1.03.2021 r odwiedziło każde z 16 sołectw i osobiście dokonało oceny świątecznego przystrojenia. Zadanie nie było łatwe, bo poziom wykonania wielu dekoracji był bardzo wysoki.
Po burzliwych naradach Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce ex aequo  (i nagroda 500 zł) dla:
 •     Sołectwa Wilków
 •     Sołectwa Grodziszcze

II miejsce ex aequo (i nagroda 400 zł) dla:
 •     Sołectwa Pszenno
 •     Sołectwa Lubachów

III miejsce ex aequo (i nagroda 300 zł) dla:

 •     Sołectwa Makowice
 •     Sołectwa Panków

Wyróżnienia (i nagroda 200 zł) dla:

 •     Sołectwa Bystrzyca Górna
 •     Sołectwa Burkatów
 •     Sołectwa Boleścin
 •     Sołectwa Krzyżowa
 •     Sołectwo Gogołów

oraz nagrody za udział w konkursie (100 zł):
 •     Sołectwo Lutomia Dolna
 •     Sołectwo Niegoszów
 •     Sołectwo Komorów
 •     Sołectwo Witoszów Dolny
 •     Sołectwo Miłochów

Komisja stwierdziła wysoki poziom wykonywanych dekoracji. Pięknie przyozdobione sołectwa zrobiły ogromne wrażenie na członkach komisji. Było kolorowo, pomysłowo, estetycznie i co najważniejsze z poszanowaniem tradycji i polskiej kultury ludowej. Gmina Świdnica w najpiękniejszy sposób dba o tradycje świąteczne. Przejeżdżając przez piękne kolorowe sołectwa poczuliśmy wspaniały klimat Świąt Wielkiej Nocy. Za to serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Jury konkursu ma nadzieję, iż kolejne edycje będą również cieszyć się tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Świdnica. Dziękujemy i gratulujemy!

 
HALA SPORTOWA I BASEN W WITOSZOWIE DOLNYM NIECZYNNE DO ODWOŁANIA Drukuj Email
Wtorek, 30. Marzec 2021 15:55
Baner Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie DolnymZ powodu wprowadzonych obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa Hala Sportowa oraz basen na terenie CSR w Witoszowie Dolnym są nieczynne do odwołania.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy o śledzenie naszej strony w celu uzyskania aktualnej informacji o dostępności obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
 
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE ŚWIĄTECZNE PRZYSTROJENIE SOŁECTWA Drukuj Email
Wtorek, 09. Marzec 2021 10:48
Plakat w kolorystyce zielonej, na plakacie stylizowane jaja-zajączkiWójt Gminy Świdnica oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ogłaszają świąteczny konkurs dla sołectw z terenu gminy na  „Najładniejsze świąteczne przystrojenie sołectwa”.

Sołectwa, które zostaną zgłoszone do konkursu, powinny być udekorowane od 27 marca 2021 r.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przyjmujemy w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy do 26 marca włącznie. Za najciekawsze i najładniejsze dekoracje przyznane będą  trzy nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu do  2 kwietnia 2021 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zbudujmy wspólnie, piękny świąteczny klimat :)


Załączniki do pobrania:
 1. Karta zgłoszenia (plik DOCX 2kB)
 2. Regulamin konkursu (plik DOCX 9kB)
 3. Klauzula informacyjna (plik DOCX 5kB)
 
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ Drukuj Email
Poniedziałek, 08. Marzec 2021 11:34
Na plakacie mama z córką malują jaja wielkanocne, na stole koszyk żółtych kwiatów. Kolorystyka żywa, wiosenna, dominują kolory zielony i żółty.Dużymi krokami zbliża się Wielkanoc. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

II. CELE KONKURSU:
1.  Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
4. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają ozdobę świąteczną z okazji Świąt Wielkanocnych. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
1. Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6.
2. Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym, do lat 15
3. Kategoria III – młodzież i osoby dorosłe, powyżej 15 lat

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna (technika dowolna).
2. Zgłoszenie konkursu polega na wypełnieniu karty zgłoszeń (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie (załącznik nr  2) i przesłaniu:

a) listownie, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wielkanocny”- decyduje data wpływu do GOKSIR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Głowackiego 4
58-100 Świdnica

b) mailowo jsarah@goksir.swidnica.pl

Termin zgłoszenia udziału do 22.03.3021 r.

3. Termin dostarczenia prac 25.03.2021 r.
4. Miejsce dostarczenia prac: świetlica wiejska w Witoszowie Dolnym w godzinach 16.00-19.00

V.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
:
1. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy, samodzielność wykonania.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, do trzech najlepszych prac, w każdej kategorii wiekowej,  których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
5. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora oraz fanpage na facebooku nastąpi 31 marca 2021 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.


Załączniki do pobrania:
 1. Karta zgłoszenia (plik DOC 10kB)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik DOC 14kB)
 3. Regulamin konkursu (plik DOC 15kB)


Plakat konkursu:

Na plakacie mama z córką malują jaja wielkanocne, na stole koszyk żółtych kwiatów. Kolorystyka żywa, wiosenna, dominują kolory zielony i żółty.

 
QUESTUJ RAZEM Z NAMI ! Drukuj Email
Piątek, 08. Styczeń 2021 12:31
baner: QUESTY Wyprawy OdkrywcówTak wygląda lista najpopularniejszych Questów w Polsce w 2020 roku. Nasza Gmina zajmuje czołowe pozycje w tym zestawieniu. Kto jeszcze nie spróbował? Uwaga! Mocno uzależnia!Ferie to doskonała okazja do questowania w pięknej zimowej scenerii. Pamiętajcie o ciepłej herbatce w termosie, wygodnych butach i odpowiednim ciepłym ubraniu.

/żródło: www.Questy.org.pl/

grafika: Najpopularniejsze questy w Polsce w 2020 roku
 
III MIEJSCE GMINY ŚWIDNICA W PODSUMOWANIU XXI DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS Drukuj Email
Środa, 30. Grudzień 2020 09:19
Foto: zdjęcie z uroczystej gali podsumowowującej XIX Dolnośląskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast -Gaj Oławski 2018r.Choć rok 2020 należy do innych niż lata ubiegłe, a pandemia i obostrzenia nie odpuszczają udało się ukończyć tegoroczne XXI Dolnośląskie Igrzyska LZS. Dzięki zaangażowaniu wielu osób w tym roku zarówno Gmina Świdnica jak i Powiat świdnicki zajęły 3 miejsce w ogólnej punktacji.
Poniżej zamieszczamy punktację końcową XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast w kategorii gmin oraz powiatów:
        foto: Archiwum
 
Po przerwie spowodowanej wirusem powracamy z konkursem na "Ciastko z rodowodem"! Drukuj Email
Wtorek, 29. Wrzesień 2020 06:49
 Logo GOKSiRWypiekasz najlepsze ciasteczka na świecie? Pochwal się nimi ! Weź udział w konkursie „Ciastko z rodowodem” i wygraj sprzęt gospodarstwa domowego. Głównym celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji naszego regionu, promowanie rodzinnego spędzania czasu oraz popularyzowanie tradycji domowych wypieków.

W konkursie może wziąć udział każdy: rodzina, koło gospodyń, stowarzyszenie, sołectwo, czy osoba fizyczna. Wystarczy zgłosić swój udział, a następnie przyjechać ze swoimi ciasteczkami dnia 11 października o godzinie 15 br. do Świetlicy Wiejskiej w Opoczce.Wszystkie szczegóły, łącznie z regulaminem oraz kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Rada Sołecka Opoczki zaprasza wszystkich do udziału w konkursie.

UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 14.10.2020 r.

Pliki do pobrania:
 
OGŁOSZENIE O NABORZE Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Sierpień 2020 13:25
logo GOKSIRDyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie w Świdnicy ogłasza NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE:

Stanowisko – młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowane zatrudnienie od  01.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica Filia w Lutomi Dolnej.
Czytaj dalej…
 
LGD „SZLAKIEM GRANITU” WSPIERA INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ! Drukuj Email
Piątek, 10. Lipiec 2020 12:29
foto: Uroczyste podpisanie umów z grantobiorcamiW dniu 8 lipca 2020 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z grantobiorcami na kwotę 114 795,00 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Skutecznie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju, wspierając zarówno inwestycje gmin jak i właśnie organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców – podkreśla Krystian Ulbin, Prezes LGD.
Czytaj dalej…
 
WRACAMY DO SPORTU ! Drukuj Email
Czwartek, 21. Maj 2020 07:36
orlikPo przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy zaprasza do korzystania z infrastruktury sportowej na terenie gminy: Hali sportowej w Witoszowie Dolnym oraz otwartych boisk sportowych, w tym kompleksu boisk sportowych „ORLIK” w Lutomi Górnej.
Czytaj dalej…
 
ZAKAZ KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA Drukuj Email
Piątek, 20. Marzec 2020 13:40
Czasowy zakaz korzystania z infrastruktury sportowejGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy informuje, że w związku z wzrastającą ilością osób u których potwierdzono kolejne przypadki zakażenia koronawirusem (COVID-19) w kraju wprowadzamy czasowy zakaz korzystania z boiska ORLIK, boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Świdnica.
Czytaj dalej…
 
WOJEWODA ZAWIESZA ORGANIZACJĘ IMPREZ DO 25 MARCA Drukuj Email
Czwartek, 12. Marzec 2020 14:57
Orzeł, poniżej napis Wojewoda DolnośląskiWojewoda Dolnośląski wydał ROZPORZĄDZENIE NR 8 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych do dnia 25 marca 2020 r.
Czytaj dalej…
 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Drukuj Email
Czwartek, 12. Marzec 2020 14:53
Orzeł, poniżej napis Wojewoda DolnośląskiStosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2: 1) Wojewoda Dolnośląski zarządza do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki; 2) poleca wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.
 
KOMUNIKAT - ODWOŁANIE PLANOWANYCH IMPREZ, ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI HALI, BASENU I ŚWIETLIC WIEJSKICH Drukuj Email
Środa, 11. Marzec 2020 12:36
INFO W związku z zagrożeniem koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji informuje:

- z dniem 11.03.2020 r. do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia stale odbywające się na świetlicach wiejskich i Orliku;
- Od 12 marca do 26 marca swoja działalność zawiesza Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Witoszowie Dolnym;
- Odwołany został  Charytatywny Festyn Sportowy dla Asi Malinowskiej, który miał odbyć się w niedzielę, 15 marca br.;
- Gminny Jarmark Wielkanocny w Pszennie również zostaje odwołany. 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 59