Start Aktualności Ogłoszenia NABÓR NA STANOWISKO – ANIMATOR ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH - ZMIANA TERMINÓW !
NABÓR NA STANOWISKO – ANIMATOR ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH - ZMIANA TERMINÓW ! Drukuj Email
Środa, 13 Wrzesień 2017
Logo GOKSIRDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza NABÓR NA STANOWISKO – ANIMATOR ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH. Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 15 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.owy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

a) stworzenie programu zajęć profilaktycznych oraz jego realizacja
b) prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie i prowadzenie zajęć manualno-plastycznych,
e) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania
f) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu turystyki krajoznawczej
g) organizowanie pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin,
h) prowadzenie niezbędnej dokumentacji
i) praca w środowisku otwartym,
j) prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
k) inspirowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,

Wymagania:
a) ukończony kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego,
f) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
Wymagania dodatkowe:
c) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
d) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
e) kreatywność
f) dobry kontakt z dziećmi,
e) obowiązkowość, dokładność,
g) konsekwencja w realizacji zadań,
h) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
i) prawo jazdy kat. B + samochód

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • projekt programu profilaktycznego.
  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy.

Miejsce składania dokumentów:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
Pokój nr 314
tel. 74-852 30 67 wew. 313
goksirgmswidnica@wp.pl

Dodatkowe informacje:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani".
Termin składania dokumentów: 06.10.2017 roku do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: