Start Aktualności Ogłoszenia NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH
NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH Drukuj Email
Wtorek, 10 Styczeń 2017
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko: animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich. Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 1 lutego 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
a) stworzenie programu zajęć profilaktycznych oraz jego realizacja,
b) prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie i prowadzenie zajęć manualno-plastycznych,
e) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania,
f) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu turystyki krajoznawczej,
g) organizowanie pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin,
h) prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
i) praca w środowisku otwartym,
j) prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
k) inspirowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych.

Wymagania:

a) ukończony kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego,
f) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:
c) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
d) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
e) kreatywność,
f) dobry kontakt z dziećmi,
e) obowiązkowość, dokładność,
g) konsekwencja w realizacji zadań,
h) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
i) prawo jazdy kat. B + samochód.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys i list motywacyjny,
  • projekt programu profilaktycznego.
  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy.

Miejsce składania dokumentów:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
Pokój nr 314
tel. 74-852 30 67 wew. 313
goksirgmswidnica@wp.pl

Dodatkowe informacje:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani".

Termin składania dokumentów: 25.01.2017 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.