Start Aktualności Imprezy XIX GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
XIX GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH Drukuj Email
Wtorek, 24 Listopad 2015
foto: kolednicyGminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy zaprasza na XIX Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się: 13 i 14 stycznia 2016 r. od godz.9.30
w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

PROGRAM PRZEGLĄDU:


13 stycznia (środa) 2016 roku od godz. 9.30 – godz. 11.45

9:30 Przedszkole w Witoszowie Dolnym           
9:55 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym   
10:20 Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej           
10:45 Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie               
11.10 Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie II           
11.35 Teatrzyk Ludowy Pogwarki z Burkatowa           


14 stycznia (czwartek) 2016 roku od godz. 9.10 – godz. 12:00

9:10 Przedszkole w Pszennie
9:30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu   
9:55 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie   
10:20 Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej   
10:45 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Świdnicy
11:10 Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
11:30 Teatrzyk Obrzędowy Tradycja z Bystrzycy Górnej       

Regulamin 
XIX Gminnego Przeglądu
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCHI  ORGANIZATORZY:
1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

II  CELE:
 1. Prezentacja twórczości kolędniczej,
 2. Promocja twórców i wykonawców,
 3. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania,
 4. Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

III  UCZESTNICY:
 1. Dzieci, młodzież, dorośli.

IV  CZAS I MIEJSCE:
 Przegląd odbędzie się 13 i 14 stycznia 2016 roku od godziny 9:30 w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej.

V  WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 5 stycznia 2016 r.
 2. Czas prezentacji programów grup kolędniczych nie może przekroczyć 20 minut.
 3. Grupa kolędnicza nie powinna składać się z więcej niż 20 osób.

VI  KRYTERIA OCENY:
 1. Grupy kolędnicze: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny.
 2. Komisja oceniająca prezentacje zostanie powołana przez organizatora.

VII. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
 1. Karty zgłoszeń należy przesyłać do 5 stycznia 2016 roku
 2. Kategorie wiekowe:
   I- dzieci w wieku od 5 lat – 9 lat
   II - młodzież w wieku od 10- 13 lat
   III - młodzież w wieku od 14 – 18 lat
   IV - osoby dorosłe

VIII  NAGRODY:
 1.Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody pieniężne.

IX   PRZEPISY OGÓLNE:
 1. Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków Regulaminu, szczególnie w zakresie czasu prezentowanego repertuaru i ilości zgłaszanych uczestników oraz terminu  przesyłania kart zgłoszeń.
 2.  Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca we własnym zakresie.
 3.  Za bezpieczeństwo grup dziecięcych odpowiadają ich opiekunowie.
 4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Przeglądu oraz zasad kwalifikacji.
 5. Wszelkich informacji związanych z przeglądem udziela: Jakub Curyl tel.74- 852 30 67 wew.313

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel.: +48 74 8523067 w. 312, 313
mail: goksirgmswidnica@wp.pl
Opracował: Jakub Curyl


Pliki do pobrania:

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: