Start Aktualności Imprezy II CROSS MOKRZESZOWSKI - 11 KWIETNIA 2015
II CROSS MOKRZESZOWSKI - 11 KWIETNIA 2015 Drukuj Email
Środa, 8 Kwiecień 2015
plakat II Crossu MokrzeszowskiegoJak zapewniają organizatorzy, bez względu na warunki atmosferyczne, w sobotę 11 kwietnia br. planowany jest start II Crossu Mokrzeszowskiego. Rozpoczęcie biegu o łącznej długości 10 km dla mężczyzn i kobiet nastąpi o g. 12.30 przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.

REGULAMIN
II Cross Mokrzeszowski

Mokrzeszów, 11 kwietnia 2015

 

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

2. Promocja wsi Mokrzeszów, Powiatu Świdnickiego, terenów Gminy Wiejskiej Świdnica.

3. Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu bazy i oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

 

II. PATRONAT HONOROWY

1. Prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki- Pan Zygmunt Worsa

2. Starosta Świdnicki - Pan Piotr Fedorowicz

3. Wójt Gminy Wiejskiej Świdnica - Pani Teresa Mazurek

 

III. ORGANIZATOR

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie

2. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

 

IV. PARTNERZY

1. Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica

2. Rada Sołecka wsi Mokrzeszów

3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

4. Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy

 

V. TERMIN I MIEJSCE

Ø Termin zawodów: 11 kwietnia 2015 roku (sobota)

Ø Lokalizacja biura zawodów: Mokrzeszów 111- kompleks budynków na terenie ZSCKR

Ø Zapisy do udziału w biegu głównym: zapisy elektroniczne na portalu internetowym: www.elekronicznezapisy.pl prowadzone będą do dnia 8 kwietnia (środa), oraz w dniu zawodów w godz. 8:00-12:00.

Ø Zapisy do udziału w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie w dniu zawodów w godz. 8:00-9:15

Ø Biegi towarzyszące dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone zostaną systemem kroczącym w godz. 9:30-11:30

Ø Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:30

Ø Zakończenie biegu głównego: godz. 13:40

Ø Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: godz. 14:15 na terenie kompleksu sportowego ZSCKR w Mokrzeszowie lub w budynku internatu (w przypadku niepogody)

Ø Miejsce startu/mety sztafety i biegu głównego: teren ZSCKR w Mokrzeszowie

 

Dystans zawodów:

Ø Dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych: 100-900m (w zależności od wieku)

Ø Dla młodzieży szkół gimnazjalnych: w biegu dziewcząt: 1000m; w biegu chłopców: 1500m

Ø W biegu głównym dla kobiet i mężczyzn: pętla o długości 10km

Ø W ramach rywalizacji Nordic Walking kobiet i mężczyzn: pętla o długości 5km

 

Charakterystyka trasy:

Ø trasa posiada urozmaicony profil i przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni: płyty betonowe, asfalt, drogi szutrowe, gruntowe i polne.

Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego. Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.

Limit czasu dla uczestników biegu głównego wynosi 70 min.

 

VI. UCZESTNICTWO

1. Wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas weryfikacji w biurze zawodów, muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach, a także dokument tożsamości ze zdjęciem. W biegu dla gimnazjalistów prawo startu mają uczennice i uczniowie w wieku 13-16 lat.

2. W biegu głównym prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 11.04.2015r.). Uczestnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.

3. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów

(także w przypadku zgłoszeń elektronicznych) w dniu zawodów w godz. 8:00-12:00.

Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W dniu biegu w godz. 8:00-15:00, będzie czynny magazyn depozytów, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.

5. Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalnii toalet znajdujących się na terenie szkoły.

VII. ZGŁOSZENIA

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

1.Wypełnione formularze zgłoszeniowe w formie pisemnej (dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) prosimy przesyłać do dnia 7 kwietnia na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

58-150 Świebodzice, Mokrzeszów 111

fax: 74-850-87-00

lub

e-mail: hermesswidnica@gmail.com

2.Zapisy do biegu głównego do dnia 8 kwietnia przyjmowane są przez internet na stronie: www.elektronicznezapisy.pl a także w Biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 8:00-12:00.

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zgłoszenia internetowego i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:

10,00 zł- wpłata do dnia 10 kwietnia 2015r.
20,00 zł- wpłata w dniu zawodów (11 kwietnia)

4. Należną kwotę opłaty startowej z imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, wraz z dopiskiem “Cross Mokrzeszów” należy przelać do dnia 10 kwietnia, na numer konta:

Multi Bank: 80 1140 2017 0000 4902 1305 5552

Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”

ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica,

UWAGA: decyduje data wpływu na rachunek

5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, worek na depozyt, napój izotoniczny, talon na posiłek, upominki od sponsorów.

Osoby do kontaktu:

Radosław Światowy – Dyrektor zawodów – 606 358 565

Marcin Wójciak – organizator – 693 921 292

Tomasz Podrzycki – organizator – 668 602 105

 

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

1. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i indywidualna chłopców w biegach dla dzieci:

Bieg Elfa (uczniowie z klasy 0 i z klasy I), dystans: 100m

Bieg Skrzata (uczniowie z klasy II i z klasy III), dystans: 200m;

Bieg Krasnala (uczniowie z klasy IV i z klasy V), dystans: 500m;

Bieg Młodzika (uczniowie z klasy VI), dystans: 900m;

Ø Nagrody za zajęcie miejsca I-III: statuetka, nagroda rzeczowa

Ø Nagrody za zajęcie miejsca IV-VI: drobny upominek

 

2. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych:

Bieg Juniorek (gimnazjum klasy I-III), pętla o dystansie 1000m

Bieg Juniorów (gimnazjum klasy I-III), pętla o dystansie 1500m

Ø Nagrody za zajęcie miejsca I-III: statuetka, nagroda rzeczowa

Ø Nagrody za zajęcie miejsca IV-VI: drobny upominek

 

3. Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn w biegu głównym na dystansie 10km

Klasyfikacja generalna i w poszczególnych kategoriach wiekowych, a także nagrody zostały szczegółowo opisane w regulaminie Świdnickiego Grand Prix Biegowego 2015.

 

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników zawodów

zaplanowane jest losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

II Cross Mokrzeszowski odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie potrzeby (wysoka temperatura powietrza) w okolicach 5 km zostanie zlokalizowany punkt z napojami,

w którym zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i posiłek regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

 

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator II Crossu Mokrzeszowskiego zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego przed rozpoczęciem imprezy.

 

dyrektor biegu
   Radosław Światowy

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: