Start Aktualności Wydarzenia ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ Drukuj Email
Piątek, 22 Sierpień 2014
kronikaW dniu 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie GOKSiRu w Świdnicy rozstrzygnięty został konkurs na "Najciekawszą Kronikę". Komisja konkursowa dokonała przeglądu kronik oceniając ich prowadzenie zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie konkursu. W rozwinięciu artykułu protokół z obrad komisji.Świdnica, 18.08.2014 r.

Protokół dotyczący konkursu na „Najciekawszą kronikę”


Urząd  Gminy Świdnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy dnia 3.06. 2014 roku ogłosili konkurs na „ Najciekawszą Kronikę” do którego organizacje mogły się zgłaszać do 4.08.2014 roku.

Cele konkursu:
a) Promowanie działalności społeczno-gospodarczej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, Stowarzyszeń, Fundacji oraz pozostałych organizacji z terenu Gminy Świdnica.
b) Popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez w/w organizacje
c) Kształtowanie  poczucia przynależności do lokalnej społeczności.
d) Rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członków w/w organizacji.

Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnikami konkursu mogły być Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia i Fundacje oraz wszystkie organizacje zarejestrowane w GOKSiR
b) Autorem prawnym musiała być organizacja lub osoba prowadząca kronikę
c) Do kroniki trzeba było dołączyć kartę zgłoszeniową z wszystkimi istotnymi danymi

Do dnia 4 VIII 2014 zgłoszono kroniki następujących organizacji:

1. Zespół Śpiewaczy „A to heca” - Pszenno, Przewodnicząca: Anna Pawlica,Rok powstania: 2012 r. Osiągnięcia: szerzenie kultury ludowej poprzez śpiew;
2. Klub Seniora w Pszennie, Przewodniczący: Ryszard Białowąs, Rok powstania: 2008 r. Osiągnięcia: organizacja spotkań opłatkowych dla seniorów z Pszenna, organizacja spotkań poetyckich i kursu komputerowego
3. Zespół „Kądziołeczka”- Lutomia Dolna, Przewodnicząca: Stanisława Targosz, Rok powstania: 1984 r., Osiągnięcia : Liczne nagrody na przeglądach śpiewaczych zespołów ludowych, nagranie 2 płyt, medal za kultywowanie tradycji ludowych-Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej
4. Klub Miłośników Tradycji Wiejskich w Lutomi Dolnej, Przewodnicząca: Lucyna Urbańska, Rok powstania 2009 r. Osiągnięcia : kultywowanie i propagowanie tradycyjnych obrzędów i uroczystości związanych z życiem społeczności wiejskiej, wieczorki literacko-muzyczne, wyprawy krajoznawcze i pielgrzymkowe, integracja społeczności wiejskiej
5. Zespół „Stokrotki”, Przewodniczący: Dominik Natanek, Rok powstania: 2009 r, Osiągnięcia: występy na terenie Dolnego Śląska , wygrana radiowej listy przebojów ludowych Radia Wrocław, nagranie płyty.
6. Chór Ludowy „Macieje” - Ostroszowice, Przewodnicząca: Irena Hanus, Rok powstania: 1962 r., Osiągnięcia: liczne występy w kraju i zagranicą, nagrody i wyróżnienia na festiwalach oraz przeglądach artystycznych
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym,Przewodnicząca: Zofia Fryczyńska, Rok Powstania: 1962 r., Osiągnięcia: uczestnictwo w dożynkach gminnych i konkursie stołów wielkanocnych, powstanie przy K.G.W zespoły :Jubilatki”
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej, Przewodnicząca: Maria Minołajek, Rok Powstania: 2012.
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Bojanicach, Przewodnicząca: Janina Marciniak, Rok powstania: 2007 r. , Osiągnięcia: integracja społeczności wsi Bojanice, coroczne spotkania opłatkowe z jasełkami, promowanie ekologicznej żywności i zdrowego stylu życia, kultywowanie tradycji świątecznych
10. Klub Seniora w Bystrzycy Górnej , Przewodniczący: Stanisław Kraiński, Osiągnięcia: integracja seniorów z bystrzycy Górnej, Lubachowa i Burkatowa, współpraca międzynarodowa z seniorami z Niemiec.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Pszennie, Przewodnicząca: Anna Pawlica, Rok powstania: 2005 r. , Osiągnięcia: prezentacje stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, udział w dożynkach wiejskich i gminnych, organizacje spotkań.


Wszystkie kroniki wraz ze zgłoszeniami zostały zebrane w siedzibie GOKSiR i zostały  przekazane Komisji konkursowej w składzie:

  • Jadwiga Generowicz - Sekretarz Gminy Świdnica
  • Krzysztof Jas - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
  • Julia Calów - pracownik Urzędu Gminy Świdnica
  • Jakub Curyl - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

W dniu 18 Sierpnia 2014 r. Komisja w wymienionym składzie dokonała przeglądu kronik oceniając  ich prowadzenie zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie.

Na szczególną uwagę zdaniem komisji konkursowej zasługuje fakt kultywowania tradycji poprzez rejestrację historii, wydarzeń oraz wspaniałych chwil z życia społeczności lokalnej na kartach kroniki. Wśród kryteriów oceny kronik jakie jednogłośnie przyjęła komisja składały się następujące elementy: wartość poznawcza i dokumentacyjna, estetyka, dbałość piśmiennicza i graficzna, język oraz atrakcyjność merytoryczna.
Komisja konkursowa spośród zgłoszeń postanowiła nagrodzić 3 kroniki, kolejno:

 I miejsce: Klub Miłośników Tradycji Wiejskich w Lutomi Dolnej
II miejsce: Klub Seniora z Bystrzycy Górnej
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Pszennie

Przyznano również  jedno wyróżnienie dla :

Koła Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym

Wszystkim uczestnikom oraz osobom, które przyczyniły się do powstawania kroniki należą się słowa najwyższego uznania i ogromne podziękowania. To dzięki Wam nasza bogata historia i tradycja w piękny sposób jest rejestrowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: