Start Aktualności Wydarzenia Teatrzyk Obrzędowy "Tradycja" w gronie finalistów konkursu "Kultura Bliska 2008"
Teatrzyk Obrzędowy "Tradycja" w gronie finalistów konkursu "Kultura Bliska 2008" Drukuj Email
Poniedziałek, 22 Wrzesień 2008
Teatrzyk Obrzędowy "Tradycja" działający przy świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej jest laureatem konkursu "Kultura Bliska 2008" organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 
Udział w konkursie polegał na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenie lub odtworzenie, uczenie i dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy i wsi, oraz integrujące społeczność i angażujące różne pokolenia.
Koszt wykonania projektu to kwota 66 654,00zł. Fundacja w ramach programu "Kultura Bliska" udzieliła nam dotacji w wysokości 7 tyś. zł. na organizację zajęć edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, zakup dyktafonów, zorganizowanie widowiska obrzędowego oraz przygotowanie i druk folderu, materiałów biurowych i spożywczych na spotkania integracyjne.