Start Aktualności Wydarzenia OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIDNICA
OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIDNICA Drukuj Email
Sobota, 12 Listopad 2011
Święto Niepodległości„Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy...” to pierwsze słowa Mazurka Dąbrowskiego, pieśni znanej wszystkim rodakom jako Hymn Narodowy, a zarazem słowa jakże dobrze ilustrujące ważną uroczystość, która odbyła się 10 listopada w świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej. Właśnie tam wieczorną porą mieszkańcy Gminy Świdnica oraz zaproszeni goście świętowali 93 rocznicę odzyskania niepodległości. Patriotyzm, poszanowanie tradycji, pamięć o historii, ogromna radość z wolnej niepodległej Polski to cechy i emocje, o których tego dnia nie zapomniano.

- Dzień Niepodległości to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie radość. Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń – mówiła podczas gminnych obchodów Dnia Niepodległości Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek.
    Po przemówieniu Pani Wójt, wprowadzeniu sztandaru i przywitaniu znamienitych gości Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Pan Krzysztof Jas zaprosił zgromadzonych na przedstawienie muzyczno – literackie przygotowane przez uczniów Gimnazjum w Lutomi Dolnej pt. "Powrócisz tu". Niesamowita aranżacja stworzona pod kierunkiem nauczycieli: Pani Edyty Bösch, Pani Edyty Zerki oraz Pana Dariusza Jarosa już od samego początku wprowadziła wszystkich zgromadzonych w nastrój tego święta.
    Młodzież pięknymi wierszami i piosenką patriotyczną przedstawiła historię trudną, niezwykle ważną i ostatecznie radosną dla naszego narodu. Przesłanie jakie niesie ze sobą Dzień Niepodległości najlepiej obrazują słowa utworu wykonanego na koniec przez Martę Adamczyk, uczennicę i przewodniczącą Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej: „...Ja to mam szczęście, że w tym momencie, żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą…” Za przygotowany program artystyczny uczniom podziękowała Pani Elżbieta Marcińska Dyrektor Gimnazjum w Lutomi Dolnej.
 
    Święto Niepodległości było okazją do podziękowań oraz wręczania nagród i odznaczeń zasłużonym mieszkańcom oraz osobom współpracującym i działającym na rzecz Gminy Świdnica.
    13 października 2011 r. na XVI Sesji Rady Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie nadania tytułu - Honorowy Obywatel Gminy Świdnica, który otrzymały: Pani Maria Skiślewicz oraz Pani Hanna Raszkiewicz.
Pani Maria Skiślewicz instruktor, choreograf, kierownik amatorskich zespołów artystycznych w Gminie Świdnica takich jak: Mały Boleścin, Ludowo – Estradowy Zespół Mokrzeszów i Mały Mokrzeszów. Związana z amatorskim ruchem artystycznym w Gminie Świdnica od 1996 roku. Praca jaką wykonuje przyczynia się do upowszechniania kultury oraz kultywowania polskich tradycji. Dzięki pracy pani Marii Skiślewicz możemy podziwiać i zachowywać od zapomnienia najpiękniejsze polskie zwyczaje takie jak: Wesele Boryny, kiszenie Kapusty, Widowisko Wielkanocne. Przyczynia się swoją pracą do wychowywania dzieci i młodzieży, łączy pokolenia, kultywuje polskie zwyczaje oraz rozsławia naszą gminę w kraju i zagranicą.
Pani Hanna Raszkiewicz pracuje na terenie Gminy Świdnica z zespołami śpiewaczymi od marca 1990 roku. Przez dwadzieścia jeden lat jest związana z amatorskim ruchem artystycznym. Prowadzi zespoły „Złoty Kłos”, „Kalina” i „Jubilatki”, które występują również razem jako zespół śpiewaczy „Ale Babki”. Praca jaką wykonuje przyczynia się do upowszechniania kultury oraz kultywowania polskich tradycji. Jest ambasadorem kultury polskiej. Promuje naszą Gminę w kraju i za granicą.
Zespoły prowadzone przez Panią Hannę Raszkiewicz biorą rok rocznie udział w różnych imprezach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, przeglądach i festiwalach.
Zespoły uzyskują szeregi nagród i wyróżnień.
 
    13 października 2011 r. na XVI Sesji Rady Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie nadania tytułu - Zasłużony dla Gminy Świdnica. Został on nadany: Pani Władysławie Łach, Panu Januszowi Maruda, Pani Anieli Bizoń, Pani Janinie Ornat, Pani Krystynie Fabiś.

Pani Władysławia Łach od 1970 roku mieszkanka Komorowa. Pełni funkcję sołtysa wsi Komorów  piątą kadencję. Jest osobą aktywną i zaangażowaną społecznie w życie i rozwój sołectwa Komorów. Od wielu lat uczestniczy w działaniach kulturalnych, oświatowych, gospodarczych i sportowych na wsi.
Chętnie służy radą i pomocą w przedsięwzięciach organizowanych w Komorowie. Jest otwarta na współpracę, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku (festyny, dożynki, spotkania i uroczystości środowiskowe), które cieszą się uznaniem wśród mieszkańców.
Dobra współpraca z mieszkańcami przyczynia się do poprawy estetyki wsi i zaangażowania mieszkańców w systematyczny rozwój wsi. Pani Władysława Łach cieszy się uznaniem w lokalnym środowisku, a jej działania mają pozytywny odbiór wśród mieszkańców.

Pan Janusz Maruda - mieszkaniec Bukatowa.  Pan Janusz aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Burkatów, jako radny również jego zaangażowanie widoczne jest w Sołectwie Modliszów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Lubachów. Współpracuje z sołtysami i radami sołeckimi w tych miejscowościach w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców. Na uwagę zasługuje współpraca ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sportowcami. Jest otwarty na wszelkie działania społeczne, służy radą i pomocą w różnych akcjach społecznych, które mają pozytywny wymiar w sołectwach. Współpracuje z rolnikami. Jest współorganizatorem uroczystości i imprez środowiskowych jak np. festyny, dożynki oraz Gminnych np. „Dzień Seniora", "Śpiewanie Nad Bystrzycą”.

Pani Aniela Bizoń – od 1966 roku mieszkanka Lutomi Dolnej. Pani Aniela jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich od roku 1960. Od 27 lat śpiewa w zespole śpiewaczym ,,Kądziołeczka”. Swoją aktywnością i zaangażowaniem zachęca do pracy na rzecz Sołectwa inne osoby. Odznaczona Orderem „Matki Polki” za wychowanie sześciorga  dzieci, Jest także odznaczona medalem - „Zasłużony dla Rolnictwa.

Pani Janina Krystyna Ornat - mieszkanka Lutomi od 1979 roku. Pani Janina aktywnie uczestniczy w życiu wsi, jest wieloletnnim członkiem Koła Gospodyń Wiejskich oraz od 27 lat śpiewa w Zespole Śpiewaczym Kądziołeczka. Pracuje aktywnie od wielu lat w Radzie Sołeckiej. Jest współorganizatorką przygotowywanych imprez kulturalnych i uroczystości środowiskowych.

Pani Krystynia Fabiś jest mieszkanką Witoszowa Dolnego od 1945 roku. Od 1962 roku jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym. Od 20 lat śpiewa w zespole śpiewaczym „Jubilatki”.
Aktywnie uczestniczy w życiu wsi, jest organizatorką wielu uroczystości środowiskowych, bezinteresownie angażując się w ich przygotowanie. Chętnie służy radą i pomocą młodym gospodyniom, które działają na terenie wsi. Aktywnie uczestniczy również od wielu lat w pracach Rady Parafialnej. Swoim entuzjazmem i aktywnością zachęca do działania innych mieszkańców.
Pani Krystyna cieszy się dużym uznaniem i zaufaniem wśród mieszkańców, przy czym jest osobą bardzo skromną.
Wszyscy nagrodzeni odebrali zasłużone i szczere podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Gminy Świdnica od Pani Teresy Mazurek Wójt Gminy Świdnica oraz od Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Pani Reginy Adamskiej.

Galeria zdjęć
>
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: