Start Sport, LZS W GMINIE ŚWIDNICA RUSZA "TRENER GMINNY"
W GMINIE ŚWIDNICA RUSZA "TRENER GMINNY" PDF Drukuj Email
Wtorek, 20 Kwiecień 2010

SZS - trener gminnyNa terenie Gminy Świdnica rusza program pod nazwą "Trener Gminny". Organizatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk", przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Od połowy kwietnia do połowy października 2010 roku na wytypowanych 29 boiskach na terenie gmin Dolnego Śląska pracować będzie 29 trenerów gminnych  w wymiarze 18 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć w niedziele). Zajęcia odbywać się będą także w okresie wakacji letnich. 

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. wprowadzenie do programu nauki pływania, poznawanie zasad bezpieczeństwa nad wodą, podstaw ratownictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa zajęć organizowanych przez  Trenerów Gminnych nad wodą  

Głównym zakresem zadań realizowanych przez Trenera Gminnego będą:

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów gminnych lub inne osoby i instytucje
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja wyjazdowych form zajęć rekreacyjno - turystycznych, wycieczek, rajdów
 5. zorganizowane wyjścia młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań "prawdziwego kibica"
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. wprowadzenie do realizacji programu podstawowych zasad nauki pływania – ten punkt jest bardzo ważny w związku z uwarunkowaniem dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki od organizacji przynajmniej części zajęć nad wodą i połączenia ich z nauką pływania i bezpieczeństwa nad wodą 

 

Oprócz zakładanych celów związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia liczymy, że program pozwoli także na stworzenie zaczątków przyszłych profesjonalnych grup sportowych.

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: