Start
Przebudowa oświetlenia i ścieżki pieszej na terenie rekreacyjnym w Bystrzycy Górnej PDF Drukuj Email

Logotypy UE-LEADER-LGD Szlakiem Granitu-PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Operacja pn. „Przebudowa oświetlenia i ścieżki pieszej na terenie rekreacyjnym w Bystrzycy Górnej” mająca na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności oraz udostępnienie zasobów przyrodniczych, kulturalnych i społecznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku operacji zostanie przebudowane oświetlenie terenu oraz ciągów pieszych-rekreacyjnych „Trójkąta Pokoleń” w Bystrzycy Górnej. Realizacja zadania podniesie walory estetyczne oraz poprawi komfort użytkowania terenu w godzinach wieczornych i przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych i integracji mieszkańców poprzez organizację imprez oraz poprawę stanu kondycji fizycznej osób korzystających z siłowni plenerowej.