Start Aktualności Wydarzenia LGD „SZLAKIEM GRANITU” WSPIERA INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ!
LGD „SZLAKIEM GRANITU” WSPIERA INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ! Drukuj Email
Piątek, 10 Lipiec 2020
foto: Uroczyste podpisanie umów z grantobiorcamiW dniu 8 lipca 2020 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z grantobiorcami na kwotę 114 795,00 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Skutecznie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju, wspierając zarówno inwestycje gmin jak i właśnie organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców – podkreśla Krystian Ulbin, Prezes LGD.

W ramach grantu „Razem dla Sołectwa” wsparcie otrzymali:
  1. FUNDACJA DOBREGO STARTU w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Aktywizacja przez sport – budowa boiska rekreacyjnego”
  2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GNIEWKOWIE w kwocie 40 000 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz na zadanie pn. Siłownia plenerowa “Aktywność na świeżym powietrzu”
  3. STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI - WSPÓLNA SZKOŁA" W ZASTRUŻU w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Zbudujmy Razem Aktywną Wioskę”
  4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI GRODZISZCZE "SZTAFETA POKOLEŃ" w kwocie 24 795 zł na zadanie pn. „Wkręć się w rower”
W ramach operacji powstanie dziewięć nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Szlakiem Granitu na terenie gmin: Dobromierz, Świdnica oraz Żarów. Projekty realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe wpisują się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczynią się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury. - Powstała infrastruktura będzie służyć lokalnym społecznościom w zakresie zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny, a także na rzecz turystów, którzy skorzystają z podejmowanych działań – mówi Krystian Ulbin z LGD Szlakiem granitu.

W ramach operacji powstanie:
  1. boisko rekreacyjno - sportowe w Dobromierzu wraz z potrzebną infrastrukturą, w tym stojakami na rowery,
  2. altana przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
  3. siłownia zewnętrzna w Gniewkowie,
  4. tyrolka wraz ze stołem do szachów i warcabów oraz hotele dla owadów w miejscowości Zastruże,
  5. stacje naprawy rowerów we wsiach Lubachów, Bystrzyca Dolna, Pszenno, Wiśniowa oraz Grodziszcze.

Ponadto projekty zakładają nasadzenia roślin, w tym łąk kwietnych a także organizację inicjatyw integrujących mieszkańców. Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzyskanych środków finansowych i życzymy szybkiej realizacji powierzonych grantów.

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: